Головна сторінка кафедри

    Кафедра розташована на базі травматологічного відділення для дорослих, травматологічного відділення для дітей, травматологічних пунктів для дорослих і дітей лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівці, а також на базі ортопедо-травматологічного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні, шведсько-української клініки «Angelholm».Адреса кафедри: вул. Фастівська, 2, м. Чернівці, 58023, Україна.


Історія та здобутки кафедри

Створення нових технологій лікування переломів кісток та їх наслідків завжди було і, напевне, буде в майбутньому основним рушієм прогресу, як у клінічній медицині, так і в плані наукових досліджень. Яскравим підтвердженням цього були роботи Гофмана (1935 рік – стрижньовий апарат зовнішньої фіксації), Кюнчера (1940 рік – інтрамедулярний остеосинтез), Даніса (1947 рік – накістковий остеосинтез), Ілізарова (1952 рік – спицевий апарат зовнішньої фіксації), Чарнлі (1963 рік – цементне ендопротезування кульшового суглоба). Слід відмітити, що після кожного з перерахованих нововведень, як шлейф комети, розгорталися обширні наукові дослідження.

Саме тому розробка та наукове обґрунтування нових технологій хірургічного лікування переломів лягли в основу науково-практичної діяльності кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії, історія якої налічує 40 років. 

Колектив кафедри

Почалася вона 20 жовтня 1944 року, коли постановою Ради Народних Комісарів УРСР започатковано діяльність Чернівецького державного медичного інституту на базі другого Київського.

Заняття з травматології та ортопедії в 1944 році зі студентами в навчальному закладі проводив хірург за фахом, асистент кафедри госпітальної хірургії А.Д. Гульман.

У 1946 році в Чернівецькому державному медичному інституті при кафедрі госпітальної хірургії організовано курс травматології і ортопедії, який очолив доцент А.В. Ага.


А.В.Ага

Спеціалістів ортопедів-травматологів у той час не було, хворим надавали допомогу загальні хірурги. У зв’язку з цим на базі клініки госпітальної хірургії було створено травматологічне відділення на 25 ліжок. Воно стало організаційним центром ортопедо-травматологічної допомоги в області, на його базі було розпочато підготовку перших спеціалістів.

Доцент А.В.Ага зіграв велику роль у становленні ортопедо-траматологічної служби на Буковині, являючись обласним ортопедом-травматологом. Більшість ортопедів-травматологів, які почали працювати в нашій області, були його вихованцями. Він проводив велику роботу щодо організації лікування хворих на кістковий туберкульоз. З його участю в                1946 р. створено дитяче кістково-туберкульозне відділення на 25 ліжок, відкрито на території області 4 санаторії. У 1956 р. при обласному протитуберкульозному диспансері було організовано стаціонар на 75 ліжок для кістково-туберкульозних хворих, в якому широко застосовувалися хірургічні методи лікування: резекції великих суглобів, некректомія, операції на хребті.

Разом із доцентом А.В. Ага на базі обласної лікарні працювали асистенти, кандидати медичних наук В.Є. Денисенко та І.М. Рубленик.

Наукові дослідження, у той час, стосувалися питань репаративної регенерації кісткової тканини при ксенотрансплантації, вивчення віддалених результатів оперативного лікування переломів шийки стегнової кістки                 (А.В. Ага). У цей же період асистент В.Е. Денисенко розробив оригінальну технологію та пристрій для остеосинтезу шийки стегна, що суттєво покращало результати лікування цієї тяжкої травми, він займався також консервуванням кісткових та сухожильних трансплантатів з метою їх використання при реконструктивних операціях на опорно-руховому апараті. Проводилися наукові роботи з розробки та удосконаленню технологій заглибного та позаосередкового компресійного остеосинтезу                             (І.М. Рубленик).

Важливим етапом в історії розвитку травматології та ортопедії на Буковині стала організація у вересні 1970 року кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії, згідно з наказом МОЗ УРСР. Очолив колектив кафедри д.мед.н., професор П.С. Драчук.

П.С.Драчук

        На посаду доцента було обрано Г.Є. Дудка, а на посадах асистентів залишилися кандидати медичних наук В.Є. Денисенко, І.М. Рубленик,               Р.В. Сенютович. Згодом ряди кафедри поповнили асистенти, кандидати медичних наук П.С. Бородавка (1973), А.Т. Зінченко (1976). Асистент             Р.В. Сенютович у цей час перейшов працювати на кафедру госпітальної хірургії.  Він був завідувач кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії.

Професор П.С. Драчук закінчив Чернівецький державний медичний інститут у 1952 р. з відзнакою. Як спеціаліст ортопед-травматолог та як науковець Петро Степанович сформувався, працюючи на Донбасі. Він був керівником клініки кістково-суглобового туберкульозу, клініки ортопедії та травматології для дорослих Донецького науково-дослідного інституту травматології та ортопедії. У 1961 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Переломи кісток таза, без пошкодження тазових органів, у шахтарів”, а 1968 році – докторську дисертацію на тему “Пошкодження кісток таза”. З 1970 по 1985 роки П.С. Драчук працює на посаді завідувача кафедри, а потім – на посаді професора кафедри. У 1979 році він нагороджений знаком “Відмінник охорони здоров’я”, а в 1983 році йому присвоєно почесне звання “Заслужений працівник вищої школи УРСР”.

З організацією кафедри визначився її основний науковий напрямок: розробка нових технологій використання полімерних матеріалів для остеосинтезу та ендопротезування, експериментальне та клінічне обґрунтування нових технологій заглибного та позаосередкового остеосинтезу при переломах кісток та їх наслідках. Цей напрямок кафедра успішно розробляла з Центральним НДІ травматології та ортопедії (м. Москва).

З 1986 по 2007 роки кафедру очолював д.мед.н., професор, академік АННП України І.М. Рубленик.

І.М.Рубленик

Науковий інтерес кафедри у цей період складала розробка варіантів малоінвазивного остеосинтезу, зокрема блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу, накісткового остеосинтезу подвійною деротаційною пластиною, інструментарію і конструкцій для їх виконання, велись пошуки математичного обґрунтування (у співпраці з Чернівецьким Національним університетом, кафедрою фізики, доктором технічних наук О.Г. Шайко-Шайковським) та розробки принципово нових напрямків остеосинтезу. На кафедру прийняті нові асистенти – І.С. Олексюк (1987) та В.Л. Васюк (1991), які на даний момент обіймають відповідно посади доцента та завідуючого. Згодом на кафедру прийшли нові співробітники – асистенти І.М. Циркот (1994), доцент М.В. Гасько (1995), асистент             Я.М. Васильчишин (1997), доцент П.Є. Ковальчук (1997), асистенти                  С.В. Білик (1998) та Дудко О.Г. (2007), Тулюлюк С.В. (2008), Марчук О.Ф. (2016).

Наукові дослідження кафедри в цей період складають пошук та розробку нових технологій лікування переломів, зокрема блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу, накісткового стабільно-функціонального остеосинтезу подвійною деротаційною пластиною.                  І.М. Рублеником вперше в Радянському Союзі були розроблені та впроваджені в клініку технічні засоби і методики блокуючого інтрамедулярного метало-полімерного остеосинтезу, отримано 12 авторських свідоцтв на винаходи. Як наслідок вдалося в 1,5-2 рази скоротити терміни непрацездатності хворих із найбільш складними переломами довгих кісток кінцівок. Розроблені методи отримали визнання в Україні та за її межами.

Біомеханічні дослідження та клінічні спостереження над оперованими хворими дозволили захистити дві докторські (І.М. Рубленик, В.Л. Васюк) та шість кандидатських дисертацій (В.В. Паладюк, І.М. Циркот, М.В. Гасько, Ковальчук П.Є., Білик С.В., Васильчишин Я.М.).

Доктор медичних наук, професор Г.Є. Дудко розробив та впровадив новітні на той час технології полімерного ендопротезування головки променевої кістки, полімерно-металічного ендопротезування головки стегнової кістки. Була розроблена технологія фіксації головки ендопротеза за допомогою штучної зв’язки, котра з’єднується з кульшовою западиною, що давало можливість з перших днів після операції мобілізувати хворих. Ним же запропоновані новітні технології остеосинтезу конструкціями з полігліколіду – полімерного матеріалу, що розсмоктується в живому організмі. Вперше в Чернівецькій області було використано при проведенні травматологічних та ортопедичних операцій ЕОП (електронно-оптичний перетворювач рентгенівських промінів), виконано артроскопію колінного суглобу (В.Л. Васюк).

З 1998 по 2005 роки Дудко Г.Є. очолював новостворену кафедру екстремальної і військової медицини, фізичної культури і здоров’я, одночасно являючись професором кафедри. 

Г.Є.Дутко

У квітні 1999 року була виконана перша операція тотального ендопротезування німецькими спеціалістами за участю наших фахівців – Рубленика І.М., Васюка В.Л., Васильчишина Я.М., які неодноразово стажувалися в ортопедичних клініках Німеччини та Швеції. Було відкрито Центр імплантації штучних суглобів та артроскопії, головним лікарем якого став асистент кафедри Васильчишин Я.М. (2000 р.). У 2007 році на посаду завідувача кафедри обрано д.мед.н. В.Л. Васюка, під керівництвом якого захищенна одна кандидатська дисертація «Оптимізація технології цементного ендопротезування кульшового суглобу» (Васильчишин Я.М., 2008 рік) та виконуються дві кандидатські дисертації (Дудко О.Г., Брагарь О.А.); опубліковано три монографії.  

В.Л.Васюк

Питаннями лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань опорно-рухового апарату займається асистент Циркот І.М., який володіє методами мануальної терапії та прикладної кінезіології і широко застосовує їх в клінічній практиці. При кафедрі проходять очний цикл навчання лікарі-інтерни з спеціальностей „ортопедія та травматологія” та „сімейний лікар”; працює науковий студентській гурток, існує можливість стажування клінічних ординаторів, магістрантів, аспірантів.

гурток

    Кафедра постійно підтримує зв’язки з Київським інститутом травматології та ортопедії (директор Гайко Г.В. – випускник Буковинської медичної академії), Чернівецьким Національним університетом імені Ю. Федьковича (кафедра фізики).

Г.В.Гайко

        Міжнародні зв’язки: Швеція, Німеччина, Польща.

В гостях гості зі Швеції

        На сьогоднішній день, найбільш актуальним і перспективним вважають напрямок розвитку технологій мало- та мінімально-інвазивного остеосинтезу, на основі чого виконано і захищено докторську дисертаційну роботу на тему: “Нові технології в лікуванні переломів кісток кінцівок та їх наслідків” (Васюк В.Л.). В основу роботи покладена розробка та обґрунтування технологій закритого малоінвазивного остеосинтезу переломів кісток. Клінічний матеріал охоплює 782 прооперованих пацієнти. Запропоновано та впроваджено технології закритого остеосинтезу епіметафізарних переломів, закритого інтрамедулярного остеосинтезу переломів плечової кістки, закритого та напіввідкритого остеосинтезу переломів стегнової кістки, закритого та напіввідкритого остеосинтезу переломів великогомілкової кістки.

У 1968 році при кафедрі нервових хвороб та психіатрії Чернівецького державного інституту було створено курс нейрохірургії, який очолив доцент Д.В. Куліков. У 1997 році курс було приєднано до кафедри травматології та ортопедії, а з 1998 року завідувачем курсу нейрохірургії призначено доцента В.Я. Шутку. Наукова робота нейрохірургів стосується вивчення особливостей клінічного перебігу пошкоджень центральної нервової системи при поєднаній травмі.

Кафедра завжди приділяла велику увагу підготовці висококваліфікованих кадрів для роботи в лікувальних закладах міста та області. За період її існування 14 лікарів пройшли підготовку в клінічній ординатурі, більш ніж 40 лікарів навчалися на місячних курсах первинної спеціалізації.

На даний час спеціалізовану допомогу населенню області надають 74 лікарі, серед яких 8 співробітників кафедри. В області працюють два доктора та 7 кандидатів наук, 31 лікар вищої та 28 – першої категорії. Всі лікарі пройшли спеціалізацію з травматології та ортопедії, систематично підвищують свою кваліфікацію на базах науково-дослідних інститутів, інститутів удосконалення лікарів та на базі кафедри нашого університету. В області створена розвинута мережа спеціалізованих кабінетів у поліклініках та стаціонарах відділень для ортопедо-травматологічних хворих. Так, якщо в 1950 р., в області було 90 ліжок, то у 2003 р. їх стало 340, причому 280 ліжок знаходяться в 6 спеціалізованих відділеннях.

Наявність матеріальної бази та кваліфікованих кадрів дозволили за останні роки значно покращати якість лікування травматологічних та ортопедичних хворих. Свідченням цього є одні з найнижчих в Україні показники первинної інвалідності від травм опорно-рухового апарату, тривалості стаціонарного та амбулаторного лікування.

Отримані результати стали можливими перш за все завдяки широкому впровадженню наукових розробок кафедри, а також методик, запропонованих науково-дослідними інститутами України та країн СНД, провідними спеціалістами країн Європи

Співробітниками кафедри організовано та проведено в 1989 році на базі Чернівецького державного медичного інституту Пленум науково-медичного товариства травматологів-ортопедів України, у 1996 році Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Актуальні проблеми гематогенного остеомієліту”, у 1998 році наукову конференцію “Актуальні питання травматології та ортопедії”. Протягом 2000 – 2009 років співробітники кафедри брали активну участь в організації та проведенні Міжнародних Україно-Шведських симпозіумів “Актуальні питання сучасної медичної допомоги населенню”.

в гостях гості з Німеччини

      У квітні 2003 р., за ініціативи співробітника кафедри Я.М. Васильчишина, було відкрито центр травматології та ортопедії «Angelholm».

У центрі широко виконуються операції ендопротезування кульшового та колінного суглобів, складні ортопедичні операції при захворюваннях та наслідках травм опорно-рухового апарату, артроскопічна діагностика та лікування травм колінного суглоба та їх наслідків.

На ХІІ і ХІІІ, ХIV, XV, ХVІ, ХVІІ з’їздах травматологів-ортопедів України наукові розробки кафедри визнані пріоритетним і перспективним напрямком в оперативній травматології і ортопедії.

У квітні 2017 році на базі Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання травматології та остеосинтезу».


Співробітники кафедри:ВАСЮК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ

професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри травматології, ортопедії Буковинського державного медичного університету, ортопед-травматолог вищої категорії

 

Васюк Володимир Леонідович, українець, народився 18 листопада 1954 року у місті Чернівці. Одружений, має 2 дітей та 3 онуків.

У 1977 р. з відзнакою закінчив Чернівецький державний медичний інститут, після чого за направленням проходив інтернатуру та 3 роки працював ординатором травматологічного відділення у м. Черкаси.

У 1981 році поступив у клінічну ординатуру на кафедру травматології, ортопедії та ВПХ Чернівецького медичного інституту, де ґрунтовно підвищив професійну кваліфікацію та залучився до наукової роботи, отримав перші патенти та опублікував статті.

Після клінічної ординатури працював лікарем травматологом міської клінічної лікарні №1 м. Чернівці. Паралельно з 1986 по 1990 рік навчався в заочній аспірантурі Київського інституту травматології та ортопедії, де  у 1990 році захистив кандидатську дисертацію «Клініко-експериментальне обґрунтування полімерного та металополімерного остеосинтезу переломів великогомілкової кістки».

Подальший трудовий шлях пов'язаний з викладацькою роботою:

02.09.1991 р. – 31.08.2000 р. – асистент кафедри травматології, ортопедії та ВПХ Чернівецького державного медичного інституту (з 25.04.1997 р. – Буковинської державної медичної академії);

01.09.2000 р. – 31.08.2007 р. – доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинської державної медичної академії (з 15.03.2005 р. – Буковинського державного медичного університету).

У 2007 році захистив докторську дисертацію «Нові технології в лікуванні переломів кісток та їх наслідків», після чого 01.09.2007 р. відновив та очолив роботу кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії як самостійного підрозділу після того як колектив кафедри входив у склад кафедри хірургії, травматології, ортопедії та нейрохірургії.

 

Наукова діяльність

Автор 4 монографій, 1 книги, 256 наукових праць, 34 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Підготував 5 кандидатів наук.

Науковий керівник 1 докторської та 2 кандидатських дисертацій.

 

Навчально-методична діяльність

Видано 1 національний підручник співавторстві) та 5 навчальних посібників, у тому числі 4 з грифом МОН, 12 друкованих праць навчально-методичного характеру.

 

Лікувально-консультативна діяльність

Лікарський стаж – 40 років.

Провідний фахівець з впровадження новітніх технологій хірургічного лікування переломів та їх наслідків, ендопротезування суглобів, артроскопії. Неодноразово стажувався в Швеції, Польщі, Чехії.

Виконав понад 2000 оперативних втручань найвищої категорії складності з використанням сучасних технологій.

 

Громадська діяльність

Член Правління Української асоціації ортопедів-травматологів, Голова обласного осередку цієї ж організації, Член Правління Української асоціації травматології та остеосинтезу, член атестаційної комісії Головного управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації, координатор програми обміну знаннями між Буковинським державним медичним університетом і Шведською клінікою Ангельхольм, член Вченої ради, наукової та центральної методичної комісій.
ЗІНЧЕНКО АНАТОЛІЙ ТИМОФІЙОВИЧ

доцент кафедри травматології та ортопедії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», кандидат медичних наук, заслужений лікар України, ортопед – травматолог вищої категорії

 

         Закінчив Донецький медичний інститут у 1961 році. Працюючи практичним травматологом в 1972 році, захистив кандидатську дисертацію на тему: “Порівняльна характеристика  виробничого травматизму на шахтах з пологими і крутопадаючими пластами і міри його профілактики”. З 1973 по 1976 р. Старший науковий співробітник Донецького інституту травматології та ортопедії. З березня 1976р. асистент кафедри травматології, ортопедії та ВПХ Чернівецького медичного інституту. З 2003 р. – доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії.

        Автор: 225 наукових праць, 3 монографій, 3 навчально-методичних посібників, 1 винаходу, 12 патентів на корисну модель, 224 раціоналізаторських пропозицій.

       Володіє широким діапазоном оперативних втручань на кістках і суглобах, впроваджує нові розробки в практику охорони здоров’я.
КОВАЛЬЧУК ПЕТРО ЄВГЕНОВИЧ

доцент кафедри травматології та ортопедії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», кандидат медичних наук, ортопед – травматолог вищої категорії

 

         Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1997 році. Протягом 1997 – 1999 рр. навчався в магістратурі на кафедрі травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинської державної медичної академії. Працюючи асистентом кафедри підготовив і захистив у 2005 році кандидатську дисертацію на тему: ”Клініко-біомеханічне обґрунтування малоінвазивного блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу при діафізарних переломах кісток гомілки та їх наслідках”.

         З 2007 року працює на посаді доцента кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії.

         Автор: 135 наукових праць, 12 патентів та 25 раціоналізаторських пропозицій.

         Володіє широким діапазоном оперативних втручань на кістках і суглобах, сучасними методами консервативного лікування патології хребта та суглобів, методами мануальної терапії, остеопатії та прикладної кінезіології. Впроваджує нові розробки в практику охорони здоров’я.


ГАСЬКО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

доцент кафедри травматології та ортопедії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», кандидат медичних наук, лікар ортопед - травматолог вищої категорії

 

    Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1987 році. З  1993 по 1995 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі травматології та ортопедії Чернівецького медичного інституту. З 1995 року працював асистентом, а з 2005 року – доцентом кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії. В 2001 році захистив кандидатську дисертацію ”Застосування блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу при множинних переломах довгих кісток нижніх кінцівок”.

        Є автором: 82 наукових праць, в т.ч. 3 навчально-методичних посібників, 2 патентів, 31 раціоналізаторських пропозицій.

        Володіє широким діапазоном консервативних та оперативних методів лікування, методами мануальної терапії, та прикладної кінезіології.
ДУДКО ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЄВИЧ

доцент кафедри травматології та ортопедії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», к. мед. н., лікар ортопед-травматолог вищої категорії

            В 1999 році закінчив Буковинську державну медичну академію. На протязі 2001-2002 років працював викладачем на кафедрі екстремальної та військової медицини, фізичного виховання та здоров‘я. З 2002 року працює лікарем ортопедом-травматологом травматологічного відділення для дорослих ОКУ «ЛШМД». З 2007 року – асистент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії, з 2015 року на посаді доцента кафедри. В 2013 році захистив кандидатську дисертацію «Віддалені результати та медико-соціальні аспекти хірургічного лікування переломів кісток кінцівок полімерними фіксаторами». Володіє широким діапазоном консервативних та оперативних методів лікування. Вільно володіє англійською мовою (FCE B2 level), веде практичні та лекційні заняття з іноземними студентами, секретар кафедри.

    Автор 99 друкованих праць, в т.ч. 37 наукових статей,  3 навчальних посібників, 2 монографій, 1 патента. Має 20 раціоналізаторських пропозицій. Член міжнародних асоціацій: European Hip Society (Європейської асоціації хірургії кульшового суглобу), АОTRAUMA. Наукові інтереси – вивчення біодеградуючих та біоінертних полімерних матеріалів та їх застосування в травматології та ортопедії.МАРЧУК ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ

асистент кафедри травматології та ортопедії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», кандидат медичних наук, ортопед-травматолог дитячий другої категорії, дитячий хірург вищої категорії

 

         Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1999 році.       Працюючи практичним лікарем закінчив заочну аспірантуру і в 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Становлення та топографо-анатомічні взаємовідношення стравоходу в пренатальному періоді онтогенезу людини”.

Автор: 58 наукових праць, 1 монографії, 8 патентів, 17 раціоналізаторських пропозицій.

         Володіє широким діапазоном оперативних втручань на кістках та суглобах у дітей, впроваджує нові розробки в практику охорони здоров’я.


ТУЛЮЛЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

 

асистент кафедри травматології та ортопедії ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 

лікар ортопед – травматолог другої категорії

 Закінчив Буковинську державну медичну академію в 2003 році. Закінчив інтернатуру в Буковинському державному медичному університеті на кафедрі травматології, ортопедії та нейрохірургії в 2008 році. Навчався в  клінічній ординатурі за спеціальностю «Ортопедія і травматологія»  у 2008-2010 рр., в аспірантурі  з 2011 р. по 2015 р.. Виконує кандидатську дисертаційну роботу «Особливості фізіологічного та репаративного остеогенеза при переломах проксимального метаепіфіза стегнової кістки у пацієнтів в умовах дефіциту мікроелементів йоду та селену». З 2016 р. асистент кафедри травматології та ортопедії.

Вільно володіє англійською мовою, веде практичні заняття.

Автор 5 статей, 1 патента. Приймає участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах.КВАСНЮК ДМИТРО ІВАНОВИЧ

         Кандидат медичних наук, асистент кафедри травматології та ортопедії Буковинського державного медичного університету, лікар ортопед-травматолог першої атестаційної категорії.

        Закінчив Буковинський державний медичний університет у 2009 році з відзнакою. З 2009 по 2011 роки навчався в інтернатурі по спеціальності травматологія та ортопедія на кафедрі травматології та ортопедії БДМУ.
        З 2011 року працює лікарем-ординатором ортопедично-травматологічного відділення Обласної клінічної лікарні м. Чернівці.
        У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Клінічно-спектрофотополяриметрична діагностика артритів», спеціальність травматологія та ортопедія.
        Неодноразово стажувався у провідних клініках України.
        З 2016 працює на посаді асистента кафедри травматології та ортопедії БДМУ. Автор 26 наукових праць в т.ч. 9 статей, 2 патенти, 2 монографії. Володіє широким діапазоном оперативних та консервативних методів лікування патології опорно-рухового апарата, спеціалізується на молоінвазивних хірургічних втручаннях на суглобах.
        Сфера наукових інтересів – розробка нових методів діагностики патології суглобів.