Кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії

Кафедра розташована на базі травматологічного відділення для дорослих лікарні швидкої медичної допомоги м.Чернівці, на базі ортопедичного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні, а також на базі лікарні Чернівецької гілки Львівської залізної дороги.

базовий корпус кафедри - ЛШМД м.Чернівці

Адреса кафедри: вул. Фастівська, 2, м. Чернівці, 58000, Україна.

Історія та здобутки кафедри

Створення нових технологій лікування переломів кісток та їх наслідків завжди було і, напевне, буде в майбутньому основним рушієм прогресу, як у клінічній медицині, так і в плані наукових досліджень. Яскравим підтвердженням цього були роботи Гофмана (1935 рік – стрижньовий апарат зовнішньої фіксації), Кюнчера (1940 рік – інтрамедулярний остеосинтез), Даніса (1947 рік – накістковий остеосинтез), Ілізарова (1952 рік – спицевий апарат зовнішньої фіксації), Чарнлі (1963 рік – цементне ендопротезування кульшового суглоба). Слід відмітити, що після кожного з перерахованих нововведень, як шлейф комети, розгорталися обширні наукові дослідження.

Саме тому розробка та наукове обґрунтування нових технологій хірургічного лікування переломів лягли в основу науково-практичної діяльності кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії, історія якої налічує 40 років.

колектив кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Почалася вона 20 жовтня 1944 року, коли постановою Ради Народних Комісарів УРСР започатковано діяльність Чернівецького державного медичного інституту на базі другого Київського.

Заняття з травматології та ортопедії в 1944 році зі студентами в навчальному закладі проводив хірург за фахом, асистент кафедри госпітальної хірургії А.Д.Гульман.

У 1946 році в Чернівецькому державному медичному інституті при кафедрі госпітальної хірургії організовано курс травматології і ортопедії, який очолив доцент А.В.Ага.

асистент Ага А.В.

Спеціалістів ортопедів-травматологів у той час не було, хворим надавали допомогу загальні хірурги. У зв’язку з цим на базі клініки госпітальної хірургії було створено травматологічне відділення на 25 ліжок. Воно стало організаційним центром ортопедо-травматологічної допомоги в області, на його базі було розпочато підготовку перших спеціалістів.

Доцент А.В.Ага зіграв велику роль у становленні ортопедо-траматологічної служби на Буковині, являючись обласним ортопедом-травматологом. Більшість ортопедів-травматологів, які почали працювати в нашій області, були його вихованцями. Він проводив велику роботу щодо організації лікування хворих на кістковий туберкульоз. З його участю в 1946 р. створено дитяче кістково-туберкульозне відділення на 25 ліжок, відкрито на території області 4 санаторії. У 1956 р. при обласному протитуберкульозному диспансері було організовано стаціонар на 75 ліжок для кістково-туберкульозних хворих, в якому широко застосовувалися хірургічні методи лікування: резекції великих суглобів, некректомія, операції на хребті.

Разом із доцентом А.В.Ага на базі обласної лікарні працювали асистенти, кандидати медичних наук В.Є.Денисенко та І.М.Рубленик.

Наукові дослідження, у той час, стосувалися питань репаративної регенерації кісткової тканини при ксенотрансплантації, вивчення віддалених результатів оперативного лікування переломів шийки стегнової кістки (А.В.Ага). У цей же період асистент В.Е. Денисенко розробив оригінальну технологію та пристрій для остеосинтезу шийки стегна, що суттєво покращало результати лікування цієї тяжкої травми, він займався також консервуванням кісткових та сухожильних трансплантатів з метою їх використання при реконструктивних операціях на опорно-руховому апараті. Проводилися наукові роботи з розробки та удосконаленню технологій заглибного та позаосередкового компресійного остеосинтезу (І.М.Рубленик).

Важливим етапом в історії розвитку травматології та ортопедії на Буковині стала організація у вересні 1970 року кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії, згідно з наказом МОЗ УРСР. Очолив колектив кафедри д.м.н., професор П.С.Драчук.

професор Драчук П.С.

На посаду доцента було обрано Г.Є.Дудка, а на посадах асистентів залишилися кандидати медичних наук В.Є.Денисенко, І.М.Рубленик, Р.В.Сенютович. Згодом ряди кафедри поповнили асистенти, кандидати мед.наук П.С.Бородавка (1973), А.Т.Зінченко (1976). Асистент Р.В.Сенютович у цей час перейшов працювати на кафедру госпітальної хірургії. Зараз він завідувач кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії.

Професор П.С.Драчук закінчив Чернівецький державний медичний інститут у 1952 р. з відзнакою. Як спеціаліст ортопед-травматолог та як науковець Петро Степанович сформувався, працюючи на Донбасі. Він був керівником клініки кістково-суглобового туберкульозу, клініки ортопедії та травматології для дорослих Донецького науково-дослідного інституту травматології та ортопедії. У 1961 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Переломи кісток таза, без пошкодження тазових органів, у шахтарів”, а 1968 році - докторську дисертацію на тему “Пошкодження кісток таза”. З 1970 по 1985 роки П.С.Драчук працює на посаді завідувача кафедри, а потім – на посаді професора кафедри. У 1979 році він нагороджений знаком “Відмінник охорони здоров’я”, а в 1983 році йому присвоєно почесне звання “Заслужений працівник вищої школи УРСР”.

З організацією кафедри визначився її основний науковий напрямок: розробка нових технологій використання полімерних матеріалів для остеосинтезу та ендопротезування, експериментальне та клінічне обґрунтування нових технологій заглибного та позаосередкового остеосинтезу при переломах кісток та їх наслідках. Цей напрямок кафедра успішно розробляла з Центральним НДІ травматології та ортопедії (м.Москва).

З 1986 по 2007 роки кафедру очолвав д.м.н., професор, академік АННП України І.М.Рубленик.

професор Рубленик І.М.

Науковий інтерес кафедри у цей період складала розробка варіантів малоінвазивного остеосинтезу, зокрема блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу, накісткового остеосинтезу подвійною деротаційною пластиною, інструментарію і конструкцій для їх виконання, велись пошуки математичного обґрунтування (у співпраці з Чернівецьким Національним університетом, кафедрою фізики, доктором технічних наук О.Г.Шайко-Шайковським) та розробки принципово нових напрямків остеосинтезу. На кафедру прийняті нові асистенти – І.С.Олексюк (1987) та В.Л.Васюк (1991), які на даний момент обіймають відповідно посади доцента та завідуючого. Згодом на кафедру прийшли нові співробітники – асистенти І.М.Циркот (1994), доцент М.В.Гасько (1995), асистент Я.М.Васильчишин (1997), доцент П.Є.Ковальчук (1997), асистенти С.В.Білик (1998) та Дудко О.Г.(2007).

Наукові дослідження кафедри в цей період складають пошук та розробку нових технологій лікування переломів, зокрема блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу, накісткового стабільно-функціонального остеосинтезу подвійною деротаційною пластиною. І.М.Рублеником вперше в Радянському Союзі були розроблені та впроваджені в клініку технічні засоби і методики блокуючого інтрамедулярного метало-полімерного остеосинтезу, отримано 12 авторських свідоцтв на винаходи. Як наслідок вдалося в 1,5-2 рази скоротити терміни непрацездатності хворих із найбільш складними переломами довгих кісток кінцівок. Розроблені методи отримали визнання в Україні та за її межами.

Біомеханічні дослідження та клінічні спостереження над оперованими хворими дозволили захистити дві докторські (І.М.Рубленик, В.Л.Васюк) та шість кандидатських дисертацій (В.В.Паладюк, І.М.Циркот, М.В.Гасько, Ковальчук П.Є., Білик С.В., Васильчишин Я.М.).

Доктор медичних наук, професор Г.Є. Дудко розробив та впровадив новітні на той час технології полімерного ендопротезування головки променевої кістки, полімерно-металічного ендопротезування головки стегнової кістки. Була розроблена технологія фіксації головки ендопротеза за допомогою штучної зв’язки, котра з’єднується з кульшовою западиною, що давало можливість з перших днів після операції мобілізувати хворих. Ним же запропоновані новітні технології остеосинтезу конструкціями з полігліколіду – полімерного матеріалу, що розсмоктується в живому організмі. Вперше в Чернівецькій області було використано при проведенні травматологічних та ортопедичних операцій ЕОП (електронно-оптичний перетворювач рентгенівських промінів), виконано артроскопію колінного суглобу (В.Л.Васюк).

професор Дудко Геннадій Євтихійович

З 1998 по 2005 роки Дудко Г.Є. очолював новостворену кафедру екстремальної і військової медицини, фізичної культури і здоров’я, одночасно являючись професором кафедри.

У квітні 1999 року була виконана перша операція тотального ендопротезування німецькими спеціалістами за участю наших фахівців – Рубленика І.М., Васюка В.Л., Васильчишина Я.М., які неодноразово стажувалися в ортопедичних клініках Німеччини та Швеції. Було відкрито Центр імплантації штучних суглобів та артроскопії, головним лікарем якого став асистент кафедри Васильчишин Я.М. (2000р.). У 2007 році на посаду завідувача кафедри обрано д.мед.н. В.Л. Васюка, під керівництвом якого захищенна одна кандидатська дисертація «Оптимізація технології цементного ендопротезування кульшового суглобу» (Васильчишин Я.М., 2008 рік) та виконуються дві кандидатські дисертації (Дудко О.Г., Брагарь О.А.); опубліковано три монографії.

професор Васюк В.Л.

Питаннями лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань опорно-рухового апарату займається асистент Циркот І.М., який володіє методами мануальної терапії та прикладної кінезіології і широко застосовує їх в клінічній практиці. При кафедрі проходять очний цикл навчання лікарі-інтерни з спеціальностей „ортопедія та травматологія” та „сімейний лікар”; працює науковий студентській гурток, існує можливість стажування клінічних ординаторів, магістрантів, аспірантів.

гуртківці з асистентом Циркотом І.М.

Кафедра постійно підтримує зв’язки з Київським інститутом травматології та ортопедії (директор Гайко Г.В. – випускник Буковинської медичної академії), Чернівецьким Національним університетом ім.Ю.Федьковича (кафедра фізики).

директор Інституту травматології та ортопедії АМН України професор Гайко Г.В.

Міжнародні зв’язки: Швеція, Німеччина, Польща, Росія.

гість - професор Б.Стурессон зі Швеції

На сьогоднішній день, найбільш актуальним і перспективним вважають напрямок розвитку технологій мало- та мінімальноінвазивного остеосинтезу, на основі чого виконано і захищено докторську дисертаційну роботу на тему: “Нові технології в лікуванні переломів кісток кінцівок та їх наслідків” (Васюком В.Л.). В основу роботи покладена розробка та обґрунтування технологій закритого малоінвазивного остеосинтезу переломів кісток. Клінічний матеріал охоплює 782 прооперованих пацієнти. Запропоновано та впроваджено технології закритого остеосинтезу епіметафізарних переломів, закритого інтрамедулярного остеосинтезу переломів плечової кістки, закритого та напіввідкритого остеосинтезу переломів стегнової кістки, закритого та напіввідкритого остеосинтезу переломів великогомілкової кістки.

У 1968 році при кафедрі нервових хвороб та психіатрії Чернівецького державного інституту було створено курс нейрохірургії, який очолив доцент Д.В.Куліков. У 1997 році курс було приєднано до кафедри травматології та ортопедії, а з 1998 року завідувачем курсу нейрохірургії призначено доцента В.Я.Шутку. Наукова робота нейрохірургів стосується вивчення особливостей клінічного перебігу пошкоджень центральної нервової системи при поєднаній травмі.

Кафедра завжди приділяла велику увагу підготовці висококваліфікованих кадрів для роботи в лікувальних закладах міста та області. За період її існування 14 лікарів пройшли підготовку в клінічній ординатурі, більш ніж 40 лікарів навчалися на місячних курсах первинної спеціалізації.

На даний час спеціалізовану допомогу населенню області надають 74 лікарі, серед яких 12 співробітників кафедри. В області працюють два доктора та 7 кандидатів наук, 21 лікар вищої та 22 – першої категорії. Всі лікарі пройшли спеціалізацію з травматології та ортопедії, систематично підвищують свою кваліфікацію на базах науково-дослідних інститутів, інститутів удосконалення лікарів та на базі кафедри нашого університету. В області створена розвинута мережа спеціалізованих кабінетів у поліклініках та стаціонарах відділень для ортопедо-травматологічних хворих. Так, якщо в 1950 р., в області було 90 ліжок, то у 2003 р. їх стало 340, причому 280 ліжок знаходяться в 6 спеціалізованих відділеннях.

Наявність матеріальної бази та кваліфікованих кадрів дозволили за останні роки значно покращати якість лікування травматологічних та ортопедичних хворих. Свідченням цього є одні з найнижчих в Україні показники первинної інвалідності від травм опорно-рухового апарату, тривалості стаціонарного та амбулаторного лікування.

Отримані результати стали можливими перш за все завдяки широкому впровадженню наукових розробок кафедри, а також методик, запропонованих науково-дослідними інститутами України та країн СНД, провідними спеціалістами країн Європи.

Співробітниками кафедри організовано та проведено в 1989 році на базі ЧДМІ Пленум науково-медичного товариства травматологів-ортопедів України, у 1996 році Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Актуальні проблеми гематогенного остеомієліту”, у 1998 році наукову конференцію “Актуальні питання травматології та ортопедії”. Протягом 2000 – 2009 років співробітники кафедри брали активну участь в організації та проведенні Міжнародних Україно-Шведських симпозіумів “Актуальні питання сучасної медичної допомоги населенню”.

гості з Німеччини

У квітні 2003 р., за ініціативи співробітника кафедри Я.М.Васильчишина, було відкрито центр травматології та ортопедії « Angelholm » на базі вузлової клінічної лікарні с.Чернівці.

У центрі широко виконуються операції ендопротезування кульшового та колінного суглобів, складні ортопедичні операції при захворюваннях та наслідках травм опорно-рухового апарату, артроскопічна діагностика та лікування травм колінного суглоба та їх наслідків.

На ХІІ і ХІІІ, ХIV, XV з’їздах травматологів-ортопедів України наукові розробки кафедри визнані пріоритетним і перспективним напрямком в оперативній травматології і ортопедії.

Співробітники кафедри:

завідувач кафедри, професор, д.мед.н Васюк Володимир Леонідович

ВАСЮК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного інституту з 01.09.2007 року. Лікарський стаж – 31 рік. Науково-педагогічний стаж складає 18 років. На посаді доцента – з 01.09.2001 року. Докторська дисертація захищена 23.01.2007 року.

Наукова діяльність. Автор 3 монографій, 125 наукових праць, 14 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Після захисту дисертації видано 18 наукових праць, у тому числі 11 – у фахових виданнях. Науковий керівник 3 кандидатських дисертацій, з них 1 – захищена, 2 – виконуються.

Навчально-методична діяльність. Видано 2 навчальних посібники, у тому числі один з грифом МОН, 4 друковані праці навчально-методичного характеру.

Лікувально-консультативна діяльність. Провідний фахівець з впровадження новітніх технологій хірургічного лікування переломів та їх наслідків, ендопротезування суглобів, артроскопії. Неодноразово стажувався в Швеції та у Польщі. Після захисту докторської дисертації виконав понад 200 оперативних втручань найвищої категорії складності з використанням згаданих технологій.

Громадська діяльність. Член Правління Української асоціації ортопедів-травматологів, Голова обласного осередку цієї ж організації, член атестаційної комісії Головного управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації, координатор програми обміну знаннями між Буковинським державним медичним інститутом і Шведською клінікою Ангельхольм, член Вченої ради, наукової та центральної методичної комісії.

професор кафедри Рубленик Іван Михайлович

РУБЛЕНИК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ

Доктор медичних наук, професор кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету, травматолог вищої атестаційної категорії. Директор Центру травматології та ортопедії.

Закінчив Тернопільський медичний інститут у 1961 році. На протязі 1964 - 1967 р.р. навчався в клінічній аспірантурі на кафедрі ортопедії і травматології Київського медичного інституту. Захистив у 1967 році кандидатську дисертацію на тему: ”Кісткова гомопластика в умовах інтрамедулярного компресійного металоостеосинтезу”.

В 1985 році захистив докторську дисертацію на тему: ”Полімерний та металополімерний остеосинтез в лікуванні переломів довгих кісток та їх наслідків”. Даний напрямок наукових досліджень визнано пріоритетним На 12 та 13 з’їздах ортопедів-травматологів України.

В 1987 році отримав звання професора.

Автор:268 наукових праць в т.ч. 2 методичних рекомендацій для практичних лікарів, 4 інформаційних листів, 2 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 32 патентів.

Підготував 7 кандидатів медичних наук.

Володіє широким діапазоном оперативних втручань на опорно-руховому апараті, впроваджує нові розробки в практику охорони здоров’я.

доцент кафедри Зінченко Анатолій Тимофійович

ЗІНЧЕНКО АНАТОЛІЙ ТИМОФІЙОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету, лікар ортопед-травматолог вищої атестаційної категорії, заслужений лікар України.

Закінчив Донецький медичний інститут у 1961 році. Працюючи практичним травматологом в 1972 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Характеристика виробничого травматизму на шахтах з пологими і крутопадаючими пластами і міри його профілактики”. З 1973 по 1976р. старший науковий співробітник Донецького інституту травматології та ортопедії. З березня 1976р. асистент кафедри травматорлогії, ортопедії та ВПХ Чернівецького медичного інституту. З 2003 р. – доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії.

Автор: 159 наукових праць, 2 навчально-методичних посібників, 4 патентів, 115 раціоналізаторських пропозицій.

Володіє широким діапазоном оперативних втручань на кістках і суглобах, впроваджує нові розробки в практику охорони здоров’я.

доцент Олексюк Іван Степанович

ОЛЕКСЮК ІВАН СТЕПАНОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету, травматолог вищої атестаційної категорії.

Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1973 році. На протязі 1973 - 1974 рр. навчався в інтернатурі на базі Сторожинецької ЦРЛ. З 1974 по 1976 рр. працював травматологом в Кіцманській ЦРЛ. З 1976 по 1987 – ортопед-травматолог Чернівецької обласної клінічної лікарні. В 1985 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “ Особенности течения и лечения остеоид-остеомы ” . З 1987р. – асистент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного інституту.

З 199 6 року доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного інституту .

Автор: 87 наукових праць, 9 патентів та 32 раціоналізаторських пропозицій.

Володіє широким діапазоном оперативних втручань на кістках і суглобах, сучасними методами консервативного лікування патології хребта та суглобів. Впроваджує нові розробки в практику охорони здоров’я.

доцент Шутка Володимир Ярославович

ШУТКА ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ

Завідувач курсу нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету, нейрохірург вищої атестаційної категорії.

Закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1977 році. Закінчив вищу аспірантуру в Київському науково-дослідницькому інституті в 1985 році. В 1985 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Комбіноване лікування злоякісних гліом головного мозку”. З 1997 року асистент кафедри, а з 2001 року – доцент, завідувач курсом нейрохірургії Буковинського державного медичного університету.

Автор: 98 наукових праць, 1 патентів та 4 раціоналізаторських пропозицій.

доцент Ковальчук Петро Євгенович

КОВАЛЬЧУК ПЕТРО ЄВГЕНОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету, ортопед – травматолог першої атестаційної категорії.

Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1997 році. На протязі 1997 - 1999 рр. навчався в магістратурі на кафедрі травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинської державної медичної академії. Працюючи асистентом кафедри підготовив і захистив в 2005 році кандидатську дисертацію на тему: ”Клініко-біомеханічне обґрунтування малоінвазивного блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу при діафізарних переломах кісток гомілки та їх наслідках”.

З 2007 року працює на посаді доцента кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії.

Автор: 56 наукових праць, 9 патентів та 25 раціоналізаторських пропозицій.

Володіє широким діапазоном оперативних втручань на кістках і суглобах, сучасними методами консервативного лікування патології хребта та суглобів, методами мануальної терапії, остеопатії та прикладної кінезіології. Впроваджує нові розробки в практику охорони здоров’я.

асистент Циркот Ігор Михайлович

ЦИРКОТ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат медичних наук, асистент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету, травматолог вищої атестаційної категорії.

Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1987 році. На протязі 1992 - 1994 р.р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі травматології та ортопедії Чернівецького медичного інституті. Працюючи асистентом кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії, в 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Функціональне лікування наслідків переломів стегнової та великогомілкової кісток із застосування блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу”.

Автор: 36 наукових праць в т.ч. 3 методичних рекомендацій для практичних лікарів, 6 інформаційних листів, 3 навчально-методичних посібників, 28 раціоналізаторських пропозицій.

Володіє широким діапазоном консервативних та операційних методів лікування, методами мануальної терапії, остеопатії та прикладної кінезіології, впроваджує нові розробки в практику охорони здоров’я.

З 2004 року дійсний член міжнародного коледжу прикладної кінезіології (ІСАК) США та міжрегіональної асоціації прикладної кінезіології (МАПК).

асистент Білик Сергій Вікторович

БІЛИК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Кандидат медичних наук, асистент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету, травматолог першої атестаційної категорії.

Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1998 році. На протязі 2000 - 2002 р.р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі травматології, ортопедії та нейрохірургії Чернівецької медичної академії. Працюючи асистентом, в 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Остеосинтез переломів та їх наслідків подвійною деротаційною пластиною з обстеженим контактом”.

Автор: 36 наукових праць, 25 патентів, 5 раціоналізаторських пропозицій.

Володіє широким діапазоном оперативних втручань на кістках та суглобах, впроваджує нові розробки в практику охорони здоров’я.

асистент Васильчишин Ярослав Миколайович

ВАСИЛЬЧИШИН ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Головний лікар Центру травматології та ортопедії, асистент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету, травматолог першої атестаційної категорії, кандидат медичних наук.

Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1996 році. На протязі 2000 - 2002 р.р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі травматології, ортопедії та нейрохірургії Чернівецького медичного інституту.

Володіє англійською, німецькою, румунською мовами, неодноразово підвищував кваліфікацію, стажувався в Україні та в розвинутих країнах (США, Німеччина, Швеція, Польща).

Автор: 14 наукових праць, 4 Патентів України.

Володіє широким діапазоном оперативних втручань на кістках та суглобах, зокрема первинним та ревізійним ендопротезуванням кульшового та колінного суглобів, виконав більше 1000 подібних оперативних втручань. Впроваджує нові розробки в практику охорони здоров’я.

доцент Гасько Михайло Васильович

ГАСЬКО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат медичних наук, асистент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету, травматолог вищої атестаційної категорії.

Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1987 році. З 1993 по 1995 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі травматології та ортопедії Чернівецького медичного інституту. З 1995 року працював асистентом, а з 2005 року – доцентом кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії. В 1999 році захистив кандидатську дисертацію ”Застосування блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу при множинних переломах довгих кісток нижніх кінцівок”.

Є автором: 36 наукових праць в т.ч. 2 методичних рекомендацій для практичних лікарів, 2 навчально-методичних посібників, 2 Патентів, 8 раціоналізаторських пропозицій.

Володіє широким діапазоном консервативних та оперативних методів лікування, методами мануальної терапії, остеопатії та прикладної кінезіології, впроваджує нові розробки в практику охорони здоров’я.

асистент Дудко Олексій Геннадієвич

ДУДКО ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЄВИЧ

асистент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету, травматолог другої атестаційної категорії.

В 1999 році закінчив Буковинську державну медичну академію.

З 1-го серпня 1999 року по 31 січня 2001 року проходив інтернатуру по спеціальності “Ортопедія і травматологія” на базі Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги при кафедрі ортопедії травматології та нейрохірургії Буковинської державної медичної академії.

На протязі 2001-2002 років працював викладачем на кафедрі екстремальної та військової медицини, фізичного виховання та здоров‘я. З 2002 року працює лікарем ортопедом-травматологом травматологічного відділення для дорослих ЛШМД. З 2007 року – асистент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії. Володіє широким діапазоном консервативних та оперативних методів лікування. Вільно володіє англійською мовою, веде практичні заняття. Автор: 7 наукових праць, 4 раціоналізаторських пропозицій. Наукові інтереси – вивчення полімерних матеріалів і їх застосування для потреб травматології-ортопедії. Виконує кандидатську дисертаційну роботу.

Comments