Наші досягнення

Видатні особистості:

Васюк Володимир Леонідович – д.мед.н., член правління Української асоціації ортопедів-травматологів, голова її обласного осередку.

Зінченко Анатолій Тимофійович – заслужений лікар України, член-кореспондент Нью-Йоркської академії наук;

Васильчишин Ярослав Миколайович – заслужений лікар України, член Європейської асоціації хірургії стегна, член-кореспондент Нью-Йоркської академії наук;

Циркот Ігор Михайлович – член міжнародного коледжу прикладної кінезіології.

Навчальний процес:

проводиться із студентами 5 курсу лікувального факультету та лікарями-інтернами з предметів: травматологія та ортопедія, хірургія військова та екстремальних умов, нейрохірургія. Проводиться післядипломна підготовка лікарів: передатестаційні цикли та ТУ за спеціальністю травматологія та ортопедія.

Основні наукові розробки :

- визначення міцностних характеристик губчастої і кортикальної кісткової тканини стегнової кістки;

- розробка і впровадження полімерного остеосинтезу (фіксаторами з поліаміду-12, полігліколіду);

- розробка і удосконалення методів блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу;

- розробка та впровадження технології полімерного ендопротезування головки променевої кістки, полімерно-металічного ендопротезування головки стегнової кістки;

- біомеханіка остеосинтезу;

- малоінвазивний остеосинтез;

За час існування кафедри було підготовлено і захищено 4 докторські (Рубленик І.М., Дудко Г.Є., Лізвінський Я.С., Васюк В.Л.), 12 кандидатських дисертацій (Білик С.В., Лезвінський Я.С., Олексюк І.С., Перепічка В.Д., Васюк В.Л., Паладюк В.В., Циркот І.М., Гасько М.В., Ковальчук П.Є., Васильчишин Я.М., Карлійчук О.Г., Піонтковський В.К.), отримано 38 свідоцтва на винаходи, опубліковано 3 монографії, 3 навчальні посібники, 48 авторських свідоцтв СРСР на винаходи та 12 патентів України, понад 450 наукових праць.

Основні навчальні та наукові видання :

1. Рубленик І.М., Шайко-Шайковський О.Г., Васюк В.Л. Блокуючий інтрамедулярний металополімерний остеосинтез в лікуванні переломів кісток та їх наслідків. – Чернівці. –2003. – 150 с.(монографія)

2. Рубленик І.М., Васюк В.Л. Нові технології в лікуванні переломів довгих кісток та їх наслідків. - Чернівці, 2008. –149 с .(монографія)

3. Васюк В.Л., Васильчишин Я.М., Шайко-Шайковський О.Г. Клінічні та біомеханічні аспекти цементного ендопротезування кульшового суглоба.- Чернівці, 2009.– 210 с. (монографія)

Comments